LAATSTE NIEUWS

Bert, Nancy en David, Selina

Geweldige vrienden van Bread for the hungry ministries,

“Zij behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten”

Verslag mission trip januari 2020

We waren uitgenodigd door een groep van Bishops en pastors van de “Gospel Outreach Ministry’ uit Mount Kenia (centraal Kenia) voor het houden van een pastor conferentie. Enkele jaren waren zij afgereisd naar Webuye voor onze jaarlijkse conferentie aldaar en omdat ze telkens zo gezegend teruggingen wilden ze ons nu in hun gebied hebben voor hun leiders.

Alles was perfect georganiseerd en 281 deelnemers vulde de zaal. De atmosfeer was geladen en elke dag was als een hemelse rivier. De honger en dorst naar het onderwijs was enorm en de impact van de ministry momenten overweldigend. Gods glorie daalde neer en velen werden zowel innerlijk als lichamelijk genezen.

Volgend jaar april staat een nieuwe nog grotere pastors conferentie reeds gepland ! De deuren staan wijd open en de concrete vraag ook daar ons onderwijs materiaal beschikbaar te stellen nemen we in ogenschouw.

Van Mount Kenia zijn Nancy en ik verder gereisd naar Webuye om de studneten van dit jaar en ex studenten van voorlopende jaren te trainen en toe te rusten. Ook hier ervoeren we een bijzondere zalving die zowel innerlijk als lichamelijk veel genezingen vrijzette.  Een student uit Kongo getuigde dat hij de enige overlevende was van een groep van zeven vrienden die waren afgeslacht door een  militie. Het trauma, inclusief de beelden werden door de heilige Geest weggenomen en een totale vrijheid vulde zijn ziel. Iemand anders getuigde van de bitterheid en onvergevingsgezindheid die zijn hart verteerde nadat zijn voorganger en de assistent zittend achterop zijn motor werden dood gereden door een roekeloze chauffeur. Hij kon de man die dit veroorzaakt had niet vergeven. Tijdens de ministry werd hij diep  aangeraakt door de heilige Geest en deze nam de bitterheid en onvergevingsgezindheid direct uit zijn hart weg. Hij straalde en was vrij..

Iemand getuigde altijd tranende ogen te hebben en terstond droogde de oorzaak op, een ander werd genezen van zenuwpijnen in zijn voet en zo vulde de ene getuigenis de andere op. Aan God alle eer !

We vragen u middels dit schrijven om wat extra financiële ondersteuning voor het werk en bovenal uw gebed. Zonder uw steun is het werk onmogelijk en omdat de velden wit zijn om te oogsten kunnen we niet anders dan er heen gaan en de ‘Macedonische roep’ beantwoorden.

Het bank nummer is: NL11RABO 0317228463 t.n.v Stichting Bread for the hungry ministries.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar i.v.m. de ANBI status

Wij wensen u, mede namens het bestuur, Gods tastbare zegen.

Met passie voor de oogst,

Uw Bert een Nancy