LAATSTE NIEUWS 2022

‘End Time Conferentie Kenia’ 2022

Na bijna drie jaar konden we terugkeren naar onze geliefde Afrikaanse familie in Webuye Kenia. Het weerzien was fantastisch en de School for Harvest draaide net als de afgelopen jaren gewoon door. Dit jaar met 35 zeer gemotiveerde studenten die gepassioneerd zijn voor Jezus en waarvan de meesten na de School een gemeente gaan beginnen onder leiding van hun lokale opzieners.

Bert en Nancy met David en Selina
Bert en Nancy, David en Selina

De Bijbelschool heeft inmiddels de erkende status van de overheid gekregen hetgeen heel belangrijk is voor de continuïteit en voor het opstarten van andere nieuwe gemeenten.

De ‘End Time Conferentie’ werd bezocht door ruim 150 pastors samen met de studenten. Sommigen waren van heel ver gekomen. Pastor Justus uit Mombassa had zo’n 1000 kilometer met de auto gereden en pastor John van de grens met Soedan had meer dan 12 uur gereisd in een busje. Er is zo’n honger naar Gods woord en goed onderwijs. Dit geeft ons een enorme vreugde om telkens de best pittige reis te maken maar ook een grote verantwoording voor om de honger te stillen met het juiste ‘voedsel’.

Gedurende de conferentie heb ik het boek Openbaring behandeld hetgeen voor de meesten een revolutionaire ervaring was. Jezus zelf heeft gezegd; ‘verzegel de woorden der profetie niet want de tijd is nabij’. Telkens zien we vier dingen gebeuren als ik het boek Openbaring openvouw. Er ontstaan hoop en perspectief, er ontstaat een nieuwe liefde voor Jezus; onze Bruidegom, er ontstaat een nieuwe liefde voor de gemeente; de bruid en er ontstaat een nieuwe passie om hen te bereiken die nog niet zijn gered.

Het mooie is dat het geleerde in Afrika direct wordt omgezet in daden en iemand melde dan ook dat er de zaterdag na de conferentie alweer 7 zielen gered waren.

De laatste dienst was als een explosie toen men besefte dat Jezus Zijn laatste opdracht woorden gaf die staan vermeld in Openbaring 22. ‘En de Geest en de bruid zeggen kom! En die het hoort zegt Kom!  En wie dorst heeft kome en wie wil neemt het water des levens om niet’.

Het woord ‘Kom’ staat vertaald in het Grieks met ‘erchomai’ en betekent; komen van de ene plaats naar de andere. Dus met andere woorden uit de duisternis naar het licht. De respons is eveneens vertaald met ‘erchomai’ en zegt dan; ik kom van die ene plaats naar de andere, ik kom van de duisternis naar het licht.

Deze tekst had zoveel impact en de Geest wekte allen op om naar de vier windsteken uit te roepen KOM!

De resterende tijd hebben we veel gebouwd aan de onderlinge fellowship en zondag heb ik gesproken in de gemeente van Bishop Alex van de ‘Life spring gemeente’. Hier gaven 5 zielen hun leven aan Jezus waarvan 2 moslim waren.

Met grote dankbaarheid kijken we terug op een zeer zegenrijke en vruchtbare tijd. De hand-outs van het boek Openbaring zullen worden uitgereikt aan alle deelnemers van de conferentie en de boodschap is zelfs digitaal opgenomen en inmiddels al verzonden naar Burundi.

We vragen u middels dit schrijven om wat extra financiële ondersteuning voor het werk en bovenal uw gebed. Zonder uw steun is het werk onmogelijk en omdat de velden wit zijn om te oogsten kunnen we niet anders dan er heen gaan. Voor een impressie bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=ssffi6KsfVg

Het bank nummer is: NL11RABO 0317228463 t.n.v Stichting Bread for the hungry ministries.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar i.v.m. de ANBI status

Wij wensen u, mede namens het bestuur, Gods tastbare zegen.

Met passie voor de oogst,

Uw Bert een Nancy